KALİTE POLİTİKASI

 

Kaliteyi Müşteri Tanımlar ilkesi ile benimsediğimiz müşteri odaklı hizmet anlayışımızdan yola çıkarak.

Kuruluşumuzdan almış olduğu bütün yıkama hizmetlerinde verimlilik ve kalitenin korunmasını sağlayarak her zaman tarafınızca onaylanacak hizmetin verileceği, verilen hizmetten dolayı kaynaklanan fire ve hataların giderilmesi ayrıca teslim etmiş bulunduğunuz tekstil ürünlerinizin tarafınıza eksiksiz olarak ulaştırılması ve verilen hizmetten dolayı oluşabilecek ürün deformasyonlarının tarafımızdan en aza indirileceğini taahhüt etmekteyiz.

Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan çalışanlarımız, kalitemizin temelidir. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmettir. Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Kalite Politikamız” dır.

 
 
 

ÇEVRE POLİTİKASI

 
     
 

· Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
· Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
· Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
· Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak berterafını sağlamak,
· Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
· Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
· Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

 
     
 
 

Vizyonumuz

 
  Vicdani etik ve ilkelerden ödün vermeden açık, dürüst..  
 

Misyonumuz

 
  Tecrübe ve birikimlerimizi gelecek nesillere taşıyan..  
 

Hizmet Satın Alma

 
  Hizmet sektörü içerisindeki değerli kuruluşlarımız…  
 

Makina Parkuru

 
  Yeni Makinalarımızla Otomosyon Makina Parkuru..